SERVICII PROTECTIA MEDIULUI

   Implementarea legislației privind protecția mediului implică timp, costuri, muncă și actualizarea cunoștințelor ori de cate ori intervine o schimbare legislativă. Pentru o mai buna organizare majoritatea operatorilor economici au ales externalizarea acestor servicii. Societatea noastra are o experienta de peste 9 ani și presteaza servicii de consultanță referitoare la obligațiile și sarcinile din domeniul protecției mediului și la întocmirea actelor necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor de mediu corespunzătoare obiectului de activitate al BENEFICIARULUI (potrivit codului CAEN) conform legislatiei in vigoare:
 • Legea 195/2005 privind protecția mediului , legea nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
 • ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.
 • O.U.G. nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 • O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 • Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
  -H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu completările şi modificările ulterioare;
  -Ordinul nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori;
  -Ordinul nr. 669/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori, cu completările şi modificările ulterioare;
  -O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
  -Ordin nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
  -H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • OUG nr. 38 din 6 aprilie 2022.

Contracte pentru preluarea deseurilor din constructii

Contracte preluare deseuri necesare emiteri autorizatilor de constructie

Intocmire documente in vederea emiterii autorizatiei de mediu

Contact

 • Email: consultanta@colectez.ro
 • Numar de telefon: 0735388375